ศทส. ซ่อมบำรุงพร้อมอัพเกรดระบบตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เวอร์ชั่น 5.0 ประจำปี 2563

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานและนำระบบในตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เวอร์ชั่น 5.0 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ไปติดตั้ง (Upgrade) ให้กับตู้บริการข้อมูล (DMCR KIOSK)