กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2563

DMCR Mobile Application ของกรมที่ควรมีติดมือถือไว้ คุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารจากทะเลไทย

DMCR Application on Mobile พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรม ทช.) ได้อย่างสะดวกและทันเหตุการณ์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ข้อมูล

ศทส. ซ่อมบำรุงพร้อมอัพเกรดระบบตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เวอร์ชั่น 5.0 ประจำปี 2563

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานและนำระบบในตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เวอร์ชั่น 5.0 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ไปติดตั้ง (Upgrade) ให้กับตู้บริการข้อมูล (DMCR KIOSK)