ข่าว

ระบบตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ DMCR KIOSK เวอร์ชั่น 5 บน Website ระบบฐานข้อมูลกลาง

6.1
ข่าวสาร

ระบบตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ DMCR KIOSK เวอร์ชั่น 5 บน Website ระบบฐานข้อมูลกลาง

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) นำระบบตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เวอร์ชั่นที่ 5 ติดตั้งบนเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี 7 เมนูหลัก ดังนี้
  1. หน้าหลัก (Main Menu)
  2. องค์ความรู้ ทช. (KM)
  3. สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic)
  4. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)
  5. เกมส์ (Game)
  6. สื่อ ทช. (Multimedia)
  7. ติดต่อเรา (Contact Us)
ทั้งนี้สามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน URL : marinegiscenter.dmcr.go.th/kiosk/