ข่าว

เตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการ เน้นปัญหาการกัดเซาะทางชายฝั่งทะเล

pic-20202702-1582811919-236_194-2
ข่าวสาร

เตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการ เน้นปัญหาการกัดเซาะทางชายฝั่งทะเล

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กรม ทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งกระทรวง ทส ที่ 68/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเตรียมในส่วนของระบบปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ
ทั้งนี้ ประเด็นหลักที่กระทรวงมอบหมายให้กรม ทช. คือ การเตรียมความพร้อมชั้นข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกรายการในรูป GIS Data เพื่อนำเข้าแสดงผลร่วมในระบบกลางของกระทรวง โดยเน้นเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นประเด็นหลัก